DELA

Jomalabasar gav över 2 700 euro

Missionssyföreningarnas basar i Olofsgården på Självständighetsdagen besöktes av omkring 90 personer och stämningen var god.

Det rapporterar diakoniarbetare Marie-Louise Nordberg i Jomala församling.

Tolv konfirmander gjorde sin diakonipraktik, några under lördagkväll vid i ordningsställandet, andra i två timmars pass på söndagen.

Sammanlagt inbringade dagen 2 765,70 euro vilket delas mellan Kenyamissionen och Finska Missionssällskapet. (ka-f)