DELA

Jomala vill ha en helhetsbild

Trycket på skolorna i Jomala har lett till att man under en längre tid har funderat på hur man skall lösa utrymmesbehoven. Förslag på om- och utbyggnader har tagits fram, presenterats och diskuterats.

Då kommunens nya fullmäktige möts nästa vecka finns ett helt nytt förslag att ta ställning till. Enligt det skall man inte längre koncentrera sig till skolorna utan inkludera också dagis, fritidsverksamhet, bibliotek med mera för att försöka skapa en kommunal helhet i ett längre perspektiv.

Avsikten är att fullmäktige skall tillsätta en arbetsgrupp som får ansvaret för frågan. (tt-s)