DELA

Jomala växte också år 2015

Jomala fick 85 nya invånare 2015 och har nu en total befolkningsmängd på 4 645 personer.

Statistiken visar också att Jomala står för drygt 16 procent av den sammanlagda åländska befolkningen på 28 993 personer.

Ålands befolkning växte i fjol med 77 personer. Hela landets befolkning växte med 16 093 personer vilket innebär att Finland nu har 5 491 522 invånare. (tt-s)