DELA

Jomala-styrelse säger ja till skolförsäljning

Kommunstyrelsen i Jomala föreslår för fullmäktige att Björsby skola och fastigheten Skoltomten säljs för minst 130 000 euro.

Fastigheterna har legat ute till försäljning. Fyra anbud har kommit in, det högsta på 130 000 euro från Robert Sandström och Monika Fransen, vars avsikt är att renovera byggnaden och sedan hyra ut den till Waldorfskolan. Budet är förbehållet att köparna lyckas komma fram till ett avtal med Waldorfskolan.

Waldorf Åland r.f. hörde redan 2012 av sig till kommunen med en förfrågan om hur man ställer sig till att hyra ut alternativt sälja Björsby gamla skola till föreningen. Kommunen meddelade då föreningen att man inte hade för avsikt att sälja fastigheten. Möjligheten att hyra ut lokalerna skulle man utreda vidare.

2014 bestämde kommunen ändå att fastigheterna skulle avyttras och anlitade en mäklarfirma. (lb)