DELA
Foto: Patrik Ekblom

Jomala satsar på lekplatser

Lekplatserna i Jomalas bostadsområden är – om det ens finns en lekplats – kanske inte alltid de roligaste.

Nu ska det bli ändring på den saken.
I nio av sammanlagt 15 detaljplanerade bostadsområden i Jomala finns det en lekplats. Det visar en inventering som kommunen har låtit göra under sensommaren.

I några områden har ingen lekplats ännu anlagts eller så är en lekplats inte ens angiven i detaljplanen.

– På vissa områden saknas lekplats eftersom fastigheternas ytor anses vara så stora att lek kan ske på egen tomt, skriver Jomala kommun i beredningen av ärendet.

– Efter inventeringen kunde konstateras att alla lekparker har gungor, men utöver det varierar redskapen. Orsaken till skillnaderna är att lekplatserna har anlagts vid olika tidpunkter och med varierande markanvändningsavtal.

Nu vill kommunen rusta upp befintliga lekplatser och också anlägga nya på Fågelberget, i Överby, i Gölby och vid Snellmansstigen i Prästgården by.

Kommunstyrelsen har beslutat att två gungor, en mindre klätterställning med rutschkana, ett gungdjur och sittbänkar med bord ska bli standardutrustning. Dessutom ska alla större bostadsområden med minst 30 tomter få en bollplan om det finns utrymme för en och terrängen tillåter det.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!