DELA

Jomala säljer sina elaktier

Jomala anser att det inte finns någon anledning att behålla kommunens sammanlagt 1 440 aktier i Mariehamns energi. Kommunen har under de senaste åren inte fått avkastning på aktierna och inte heller haft någon annan nytta av dem. Fullmäktige har därför beslutat att de skall säljas.

Mariehamns energi erbjuder 25,72 euro per aktie. Bolaget vill köpa upp så många av minoritetsägarnas aktier som möjligt för att förenhetliga sin ägarstruktur i den blivande affärskoncernen i Mariehamn. Landsortskommunerna äger tillsammans 3,56 procent av samtliga drygt 231 000 aktier. (tt-s)