DELA
Foto: Jonas Edsvik

Jomala miljöföregångare

Jomala kommun släppte under 2017 inte ut någon koldioxid kopplad till elförbrukning eller uppvärmning av fastigheter. Dessutom minskade kommunen sin totala elförbrukning.

Jomala blev i april den första kommunen som antog utvecklings – och hållbarhetsagendan för Åland. Då beslöt man vidta ytterligare åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, öka förbrukningen av el från miljövänliga källor och använda sådant material som minskar energiförbrukningen.

– Genom att göra om alla elavtal till ”grön el” som produceras med förnyelsebar energi, minska elförbrukningen genom att byta ut äldre ventilationsanläggningar och belysning samt installera ledbelysning vid nyinstallationer och renoveringar har kommunen redan i stort uppnått dessa målsättningar, skriver kommundirektör John Eriksson i ett pressmeddelande.