DELA

Jomala höjer inte skatterna

Fullmäktige i Jomala har beslutat behålla inkomstskattesatsen oförändrad 17 procent också nästa år.

Kommunen räknar med att få in över 14,8 miljoner euro år 2016 i form av kommunalskatt på förvärvsinkomster.

Också fastighetsskatten fastställdes utan några ändringar. (tt-s)