DELA

Jomala får kritik för hantering av remissärende

– Det är oärligt av Jomala kommun att skylla på landskapet.

Valadministratör Casper Wrede beskriver Jomala kommuns behandling av ärendet om eventuellt sänkt rösträttsålder som märkligt.
Nya Åland har i olika omgångar skrivit om huruvida Jomala sagt sitt i remissrundan gällande sänkt rösträttsålder i kommunalval.

– En majoritet av ålänningarna bor i kommuner som säger ja till förslaget, skrev landskapsregeringen i sitt utskick den 20 juni och syftade på att de beslutande organen i Jomala, Mariehamn, Föglö och Lumparland stödde förslaget om att sänka rösträttsåldern i kommunalval till 16 år.

Dagen efter kom ett skriftligt utskick från Jomala kommun, där kommunen dementerade att man sagt något alls i frågan, med hänvisning till att man inte fått förlängd remisstid.

– Det har de visst, kontrade valadministratör Casper Wrede, som anser att Jomala kommuns behandling av ärendet är märkligt.

– Det är oärligt av Jomala kommun att skylla på landskapsregeringen varför de inte har besvarat remissförfrågan, de har haft lika mycket tid på sig som alla andra, säger han.

Väntade till april

I slutet av januari 2016 skickades förslaget om sänkt rösträttsålder ut till de olika remissinstanserna, däribland de åländska kommunerna. Remisstiden sträckte sig till den 2 maj.

– Vi ville att kommunerna skulle få ordentligt med tid att behandla frågan därför fick de en ordentlig remisstid. Vi sände ut remissen eftersom vi vill veta kommunernas synpunkter – det var inte frågan om en omröstning, säger Wrede.

Jomala kommunstyrelse tog upp ärendet den 25 april. Man beslöt att remittera frågan till kommunfullmäktige och skickade samtidigt en förfrågan till landskapsregeringen om att få lämna in sitt officiella utlåtande senare än den 2 maj.

Enligt Jomalas kommunsekreterare Mattias Jansryd, som vikarierar kommundirektören, är det inte någon miss i förvaltningen som ledde till att frågan togs upp först fem dagar innan remisstiden löpte ut.

– Vi tog upp ärendet när det var aktuellt, vi hade inte räknat med att styrelsen skulle remittera ärendet till fullmäktige, säger han.

Varför ansågs ärendet vara aktuellt så sent?

– Jag var inte anställd vid kommunen när vi mottog remissförfrågan så det kan jag inte uttala mig om.

Förlängt eller inte?

Det råder som nämnt olika uppfattning om huruvida Jomala fått förlängd tid att svara eller inte. Enligt kommunstyrelsens protokoll från 20 juni har ”anhållan om förlängd tid inte beviljats”.

– Vi ställde frågan om vi får förlängd tid för vårt utlåtande, de svarade inte rakt ut på frågan så vi tolkade det som ett nej, säger kommundirektör John Eriksson.

Valadministratör Casper Wrede anser att man klart kan avläsa av svaret att de fick komma med sitt utlåtande senare, till och med efter den 30 juni som var den begärda tidsfristen. Han anser också att det tycks som om Jomala vill kasta skulden på landskapet för sina egna interna problem. Landskapsregeringen har på Jomalas begäran korrigerat sammanställningen av remissyttranden.

– Då borde också Jomala kunna rätta till sina felaktiga uppgifter, säger han.