DELA

Jomala agerar mot vårdbeslut

Jomala besvärar sig mot ett beslut som har fattats i förbundsfullmäktige för De gamlas hem.

Tvisten gäller en principiell fråga om det är den kommun som äger en vårdplats i hemmet Oasen eller den som använder platsen som skall betala grundavgiften. Förbundsfullmäktige gick på mötet den 30 december in för det senare alternativet. Jomalas ombud, Tage Eriksson (C), reserverade sig mot beslutet med motiveringen att det strider mot DGH:s grundavtal.

Det anser också kommunstyrelsen i Jomala som nu alltså vill få frågan prövad i Ålands förvaltningsdomstol. (tt-s)