DELA
Foto: Joakim Holmström

Johan Pawli utsedd till polismästare

Johan Pawli är utsedd till polismästare vid Ålands polismyndighet. Han var den enda som sökte tjänsten. Pawli efterträder Maria Hoikkala, som han vikarierat sedan september. Han har bland annat varit chef för den svenskspråkiga polisbefälsutbildningen vid Polisyrkeshögskolan.