DELA
Foto: Erkki SantamalaOMTVISTAD Ålandskomposten har blivit en fråga för JO.

JO får svar om kompostering

Kontrollerna vid Ålandskomposten i Sund har skett helt enligt regelverket.
Det är kontentan av landskapsregeringens utredning till riksdagens justitieombudsman. JO har begärt uppgifterna med anledning av att det lämnats in ett klagomål på att myndigheterna inte skött tillsynen av anläggningen korrekt.

– Benny Klingberg och Torsten Mattsson, med vice häradshövding Bertil Zetter som sitt ombud, anser att Ålands landskapsregering inte vidtagit effektiva åtgärder med anledning av att komposteringen inte uppnått de temperaturer som förutsätts i EU:s förordning om animaliska biprodukter, skriver landskapet.

Miljöminister Carina Aaltonen (S) och miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson svarar att man bara vid två kontroller konstaterat för låga temperaturer och att problemet då åtgärdats.

– Samtliga prover som tagits av en certifierad provtagare för analys av E. coli och salmonella hade godkända värden, skriver landskapet till JO och bifogar protokoll som styrker kontinuerlig kontroll av anläggningen.