DELA
Foto: Jonas Edsvik

Jeanette Pajunen ÅHS nya direktör

ÅHS nya hälso- och sjukvårdsdirektör heter Jeanette Pajunen.

Pajunen

ÅHS styrelse fattade beslut om tillsättande av tjänsten vid sitt sammanträde idag.

Pajunen är magister i hälsovetenskaper och kommer närmast från en tjänst som social- och hälsovårdsdirektör i Raseborgs stad.

”Hon har mycket god kunskap och erfarenhet av olika chefs- och ledarroller inom offentlig förvaltning. Hon har i de ledarroller hon haft de senaste åtta åren haft ansvar för stora verksamheter inom social- och hälsovården”, skriver ÅHS-styrelsen i ett pressmeddelande.