DELA
Foto: Jonas Edsvik

Jävfråga fällde nämndförslag

Är det lämpligt att en fastighetsägare i centrum sitter i den nämnd som skall arbeta med den nya planen för området?

Nej, anser majoriteten i stadsfullmäktige.

Förslaget till ny stadsutvecklingsnämnd återremitterades i går kväll efter en livlig debatt om jävfrågor.

Tom Forsbom (ÅF), som föreslagits till ordförande för nämnden är fastighetsägare i centrum och 3-4 ordinarie ledamöter och ersättare har olika privata intressen i området. Det innebär sannolikt att en stor del av nämnden är jävig då den nya delgeneralplanen för centrum skall behandlas under många år framöver.

Stadsdirektör Barbara Heinonen varnade för jävfrågan och ledamot Barbro Sundback (S) föreslog en återremiss så att alla partier kan reda ut sina medlemmars bindningar till centrum. Förslaget fick stöd av 16 ledamöter.

– Det är onödigt att tycka i en fråga där lagen bestämmer. Det är också onödigt att vi efter flera års arbete med planen står med ett domstolsbeslut som ogiltigförklarar den på grund av jäv, sade Ingrid Johansson (Lib).

Moderat Samling hade hellre sett att man tillsätter nämnden och utreder jävfrågan senare.