DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>IDEL ÖRA Centerns ordförande Harry Jansson tycker att landskapsregeringen borde ta till sig av kritiken.

Jansson frågar om kommunutredning

– Varför har inte Finströms, Getas och Sunds demokratiskt förankrade anhållan om en utredning av kommunindelningen handlagts i enlighet med regelverket?

Det undrar Harry Jansson (C) i en skriftlig fråga till landskapsregeringen.

– Landskapsregeringen har redan satsat långt över 300.000 euro i olika allmänt upplagda konsultutredningar i sin strävan att minska antalet kommuner. Samtidigt förhalar regeringen Finströms, Getas och Sunds konkreta initiatv om ett samgående. Regeringen äventyrar därmed kommunernas möjligheter att hinna genomföra reformen före kommunalvalet 2019, skriver Jansson. (ms)