DELA

Jämställd vård och omsorg för alla äldre

En av de stora utmaningarna framöver blir att se till att vård och omsorg blir likvärdig på hela Åland. Redan nu är 1/5 del av befolkningen över 65 och det blir fler. För att bo hemma behövs en utbyggd hemvård med ökad kompetens. Förr eller senare kommer behovet av tyngre geriatrisk vård..

Den geriatriska vården spänner över breda fält som behöver specialiserad och utbildad personal. Det gäller att ta hand om fall som haft hjärnblödning,åldersdemens,parkinson, hjärt och kärlsjukdomar,slitage, fallskador mm.

Tillgång på kompetent hemvård och vård på institutioner bör säkerställas så att en helhetsbedöning av patienter kan göras. T.ex ett samarbete på norra Åland gör det möjligt att specialisera sig på olika kompetenser på olika boenden. Då har vårdtagaren förutsättningar att få vård efter behov.

Det finns idag bara två geriatriker och få specialiserade sjuksköterskor och närvårdare. Något måste göras enligt sakkunniga på liberalernas seminarium i Finström.

Liberalerna på norra Åland