DELA
Foto: Erkki Santamala

Jämkning godkänd av hovrätten

Tingsrätten gjorde inget fel som jämkade skadeståndsansvaret för den dömda bokförarens kollega i november i fjol.

Det konstaterar Åbo hovrätt som nu gett sin dom.
För ett drygt år sedan dömde tingsrätten kollegan, som var ovetande om brottet, till solidariskt skadeståndsansvar både personligen och som bolagsman i det öppna bolaget de två bokförarna hade tillsammans.

Bokföringsbolaget dömdes att ersätta sammanlagt drygt en halv miljon euro till tre företag som drabbades av bokföringssvindeln. Enligt uppgift saknade bokföringsbolaget tillgångar.

Den dömda bokförarens kollega dömdes till ett personligt skadestånd på sammanlagt cirka 215 000 euro inklusive ränta. Hon ålades att ersätta den till lika stor del som sin tidigare samarbetspartner vars skadeståndsskyldighet fastställdes i tingsrättsdom i december 2014. De som har skadestånd att kräva ut kan alltså vända sig till antingen det öppna bolaget, den dömda bokföraren eller till hennes kollega för att få pengar.

Läs mer i Nya Åland!