DELA

Jakt med hund på häckningsskär

Flera åländska jägare har fått tillstånd att jaga med hund på häckningsskär med hundförbud under tiden strax före fåglarnas häckningstid. Jakten är riktad främst mot mårdhund och mink.

Varför ger man tillstånd för jakt med hund på häckningsskär med hundförbud?

– Det är precis före sjöfåglarna inleder sin häckning och det är för att minska risken att dessa holmar är bebodda av predatorer som vandrat ut på isen och blivit kvar efter islossningen, säger jaktförvaltare Robin Juslin.

Om predatorer som just mårdhund och mink finns kvar är det förödande för alla markhäckande fåglar i området menar Robin Juslin. Den här jakten fungerar som en sista kontroll inför häckningssäsongen och kompletterar jakten under ordinarie jakttid.