DELA
Foto: Päivi Mattila

Jaguar återlämnas till ägare