DELA
Foto: Ida Jansson

Jagar gifter – på dagis

Operation giftfritt dagis på Åland har inletts på initiativ av Ålands Natur & Miljö efter en mall från Svenska Naturskyddsföreningen. Syftet är att minska dagisbarns exponering för giftiga kemikalier.
Sedan i maj i år har tolv daghem på Åland inventerats, varav tio av Giséla Linde och resterande två av Petra Granholm och Åsa Andersson. Mariehamn har gjort en egen inventering.

– Jag har besökt dagisen, tittat på grejer tillsammans med personal och samtidigt diskuterat vad som kan göras, säger Linde och berättar att hon blivit väl emottagen och intressanta diskussioner har uppstått.

Får olika stöd

Någon katastrof har inte påträffats under inventeringen.

– Alla har haft något som behövt ses över men också något som har varit bra.

Däremot upplever Linde att stödet till daghemmen från kommunerna är olika.

– Det känns som att olika dagis har olika stöd från sin kommun när det handlar om att välja rätt, bli prioriterade och lyssnade på. Och det är inte bara pengar det handlar om för de som är mindre har kanske behövt prioritera noggrannare, menar Linde.

Stora och små åtgärder

Efter besöket har varje dagis fått feedback med skräddarsydda förslag på åtgärder och saker att tänka på.

– Det kan vara stort och komplext och svårt men det finns också saker att åtgärda på vardaglig nivå.

Utifrån feedbacken har en rapport sammanställts. Målet med projektet är att bidra till giftfria miljöer för barnen så långt det är möjligt.

Tove Fagerström är projektledare och säger att projektet genomförs med hjälp av pafmedel.

– Med den här rapporten ska vi fundera på hur vi går vidare, säger hon.