DELA

”Jag förstår ingenting”

– Staden äger hundra procent av Mariehamns hamn. Varför skulle det då krävas säkerhet?

Roger Jansson (MSÅ) anser att Marcus Måtars agerande i lånefrågan är obegripligt.
Nya Åland skrev i går att juristen Marcus Måtar vänder sig till Högsta förvaltningsdomstolen med anledning av att staden beslutat bevilja ytterligare ett lån på tre miljoner till sitt eget bolag Mariehamns hamn ab. Måtar ifrågasätter bland annat att det inte gjorts någon utredning av hamnbolagets kreditsäkerhet och inte ställts krav på säkerhet och han anhåller också om ett verkställighetsförbud på lånet.

– Sanslöst, jag förstår ingenting, säger Roger Jansson, ordförande för hamnens styrelse.

– Skulle hamnen gå i konkurs händer ingenting annat än att staden löser ut bolaget och övertar verksamheten. Staden äger hundra procent av Mariehamns hamn. Varje skruv, varje mutter. Varför skulle det då krävas säkerhet på stadens lån?

Jansson tillägger att det dessutom är för sent med ett verkställighetsförbud.

– Staden har redan betalat ut pengarna och kajen, som lånet behövdes för, är färdigbyggd och klar.