DELA
Foto: Stefan Öhberg

”Jag blir alltid glad när jag besöker Åland”

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz (SFP) och Joakim Strand (SFP) hade ett digert program under sitt Ålandsbesök på måndagen.

På listan fanns möten med det åländska näringslivet samt lantråd Katrin Sjögren och landshövding Peter Lindbäck.
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström säger att gästerna båda är exempel på riksdagsledamoter med breda kontaktnät som sträcker sig till alla partier.

– Därför är de också bra intressebevakare även för Åland, sade han.

Vasariksdagsledamoten Strand säger att han alltid blir glad när han besöker Åland. Han understryker att Åland i dag också är mycket synligt i riksdagen och överlag på fastlandet. Även Adlercreutz lyfte fram att Ålandsbilden överlag är god på fastlandet. Båda berömde även det arbete som Löfström gör för att hålla Åland synligt.

Det händer att folk sitter inne med fel information eller missuppfattningar, men det är enligt riksdagsledamöterna snarare fråga om undantag. På Åland finns det en känsla av att förståelsen för den åländska situationen har minskat. Men det tycker inte riksdagsledamöterna. De påpekar att även andra delar av landet ofta känner sig förbisedda.

– Vi finlandssvenskar ska överlag vara försiktiga med att tro att det finns en opinion emot oss, säger Strand.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!