DELA
Foto: Ida K Jansson

Ja till skolkameror

Med rösterna 14 mot 12 beslöt stadsfullmäktige vid 22-tiden i kväll att tillåta trygghetskameror i skolorna.
Flera i fullmäktige kritiserade bildningsnämndens och stadsstyrelsens förslag att införa kameraövervakningen.

Camilla Gunell (S) ville att förslaget stryks. Kameraövervakning är enligt henne en integritetskränkande åtgärd som man ska ta till först då alla andra metoder mot mobbning prövats.

Hon fick stöd över partigränsen både av Jörgen Pettersson (C), Sune Alén (Lib) och Donny Isaksson (MSÅ).

Det såg länge ut som om nej-sägarna skulle vinna men så blev inte fallet. Omröstningen slutade 14–12 till förmån för kamerorna.

Titte Törnroth-Sarkkinen