DELA

Ja till Pommernprojektet

Ett enigt stadsfullmäktige godkände på tisdag kväll både skisserna för Pommerns nya docka och en utveckling av området i anslutning till museifartyget.

Samtidigt klubbades det tilläggsanslag som krävs för finansieringen.