DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ja till högre böter

Nu står det klart, ordningsböterna kommer att höjas kraftigt.

De flesta protesterna mot de nya beloppen har tystnat men Ålands framtid vill behålla pengarna i åländsk ficka.
Förslaget till ändrade bestämmelser för ordningsböter är inte slutligt klubbat i lagtinget ännu, inte prövat i Ålandsdelegationen och inte stadfäst av presidenten.

Men eftersom ett enigt lag- och kulturutskott godkänner förslaget och eftersom det bygger på samma bestämmelser som redan antagits i riket kan man ändå utgå från att pengastraffet för många förseelser snart blir betydligt högre än i dag.

I går klubbades förslaget i lagtingets första behandling. Då frågan debatterades i januari var man från oppositionens håll mycket kritisk till både den kraftiga höjningen av beloppen och till att man följer riket i stället för att utnyttja självstyrelsens möjligheter.

I går blev det i stället en livlig diskussion kring ett förslag av Axel Jonsson (Åf) om att inte längre låta finska staten få de pengar som böterna resulterar i.

Han anser att det, med hänvisning till att Åland både har lagstiftningsbehörigheten och bekostar polisens verksamhet, finns goda motiv för att tolka självstyrelselagen så att landskapet får behålla böterna.

– Det känns inte bra, i synnerhet inte i dessa dagar, att klubba en lag som ger riket pengar som vi kunde behålla själva, sade Jonsson.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!