DELA

Isränna bryts i Färjsundet på söndag

En isränna kommer att brytas från Färjsundsbron till Långnäs. Arbetet inleds på söndag, 11 mars klockan 12, och allmänheten varnas.

Isbrytningen utförs av Toro tug med bogserbåten Igor på uppdrag av Ålands skogsindustrier, som tar emot en lastbåt i Färjsundet på måndag.

På grund av den tjocka isen är det oklart hur lång tid det tar att bryta isrännan för hela sträckan.