DELA

Isränna bryts genom Lumparn till Färjsundet

En isränna bryts i dag, måndag, genom Lumparn och upp till Färjsundet. Gränsbevakningen ber människor som rör sig i området vara försiktiga om de beger sig ut på isen.

Gränsbevakningen varnar också för att isen fortfarande är dålig på sina ställen runtom på Åland.

-För en vuxen människa bör kärnisen vara minst 5 cm, för snöskoter minst 15 cm och för en normal personbil minst 20 cm. Istjockleken kan variera och man bör därför försäkra sig om att isen är tilläckligt tjock i hela det aktuella området. Runt broar, bryggor, grynnor och i smala sund är isen oftast mycket skör eller obefintlig. Man bör även vara extra försiktig runt vassruggar, fiskevakar och sprickor, skriver Gränsbevakningen i sitt pressmeddelande.