DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>BRA TILLGÄNGLIGHET JO konstaterar att man tänkt på funktionshindrade i psykvårdens nya lokaler och att tillgängligheten är god.

Isolerade patienter måste registreras

Rättssäkerheten kräver att frihetsberövande åtgärder bör registreras.

Det anser justitieombudsmannen efter en inspektion vid ÅHS.
Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har granskat verksamheten vid ÅHS nya psykiatriska klinik och då speciellt hur kliniken har löst frågan om patienter som har tagits in mot sin vilja och som utsätts för begränsningar under vårdtiden.

Jääskeläinen konstaterar att isolering är en form av frihetsbegränsning och att kliniken med hänsyn till patientens rättsäkerhet och tillsynsmyndigheterna bör registrera alla sådan åtgärder. I dag noterar man dem bara i patientjournalerna och det räcker inte.

JO vill också att man blir tydligare angående begränsningarna i sina anvisningar till patienterna. Om man till exempel beslagtar en mobiltelefon bör patienten upplysas om att han eller hon har rätt att överklaga beslutet.

Jääskeläinen gillar inte klinikens regler att innehav och användning av droger leder till omedelbar utskrivning. En klient får inte bli helt utan service eller boende, i sådana fall måste kliniken ordna annan vård eller service.

Några allvarliga brister uppdagades inte på kliniken.

Läs mer i papperstidningen!