DELA
Foto: Stefan Öhberg

Island en förebild i kampen mot droger

Satsningar på de ungas behov, stärkt föräldraansvar och lagstadgat utegångsförbud utgör basen i Islands framgångsrika drogpolitik.
I slutet av 1990-talet visade en isländsk undersökning att 42 procent av landets 15- och 16-åringar hade druckit sig fulla och 17 procent använt cannabis inom en månad. Då motsvarande undersökning gjordes 2013 var siffrorna nere på fem procent för alkohol och två för cannabis.

Bakom framgången finns forskning som inte bara resulterat i en medveten politik med riktade åtgärder utan också i en konkret modell, Youth in Europe, som i dag sprids över världen och tillämpas i många städer.

Modellen går ut på att kartlägga de risk- och skyddsfaktorer som förekommer lokalt och utgående från dem skapa en samverkan av alla instanser i samhället för ett långsiktigt, förebyggande arbete mot missbruket.

För Islands del har det konkret handlat om bland annat att öka det utbud av fritidsaktiviteter som ungdomarna själva önskar och att stärka föräldrarnas ansvar. Ett utegångsförbud har införts som innebär att barn upp till 12 år inte längre får vara ute utan vuxnas sällskap efter klockan åtta på kvällen medan de som är 13-16 år får två timmar till inna de ska bege sig inomhus.

– Kan vi skapa en bra åländsk modell, undrade lagtingsledamot Pernilla Söderlund (Lib) då lagtinget debatterade det ökade drogproblemet på Åland i går.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!