DELA

Isaksson leder fastighetsverk

Landskapsregeringen har utsett Lennart Isaksson (MSÅ) till ordförande för landskapets fastighetsverk för 2016.

Viceordförande är Agneta Erlandsson-Björklund, personalrepresentant Elisabeth Rosenlöf och ledamöter Göran Lindholm och Gunda Åbonde-Wickström.

Ordförande får ett årsarvode på 2 000 euro samt 200 euro per bevistat möte. Viceorförande får 1 500 + 150 och de övriga 1 200 + 150 euro. (ms)