DELA

Iris läggs på is

Det svenska vårdbolaget Iris utvecklingscenters planer på ett behandlingshem i Naturbruksskolans lokaler i Jomala skjuts på framtiden.

– Det som gör att vi inte nu går vidare med planerna för Naturbruksskolan är utfallet av marknadsundersökningen i Sverige. För att starta ett nytt behandlingshem på Åland i den omfattning som vi hade planerat hade vi behövt ett klientunderlag även utanför Åland. Kommunerna och sjukvården i Sverige prioriterar placering på kliniker i sin närmiljö eller på redan etablerade specialkliniker för beroendevård och psykisk ohälsa. Intresset för ett nytt behandlingshem på Åland är i dagsläget för svagt och vi vill inte etablera en enhet på spekulation för en framtida marknad, säger Jan-Mikael von Schantz, ordförande för Iris utvecklingscenter.