DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>FÖRLORADE Saltviks kommun förlorade tvisten mot bolaget IP-Connect i högsta förvaltningsdomstolen.

IP Connect vann tvist mot Saltviks kommun

Den åländska offentlighetslagen ger bolag rätt till större insyn vid upphandlingar än rikslagen.

Det står klart efter att högsta förvaltningsdomstolen fällt Saltviks kommun för vägran att lämna ut handlingar.
Fallet går tillbaka till 2013 när Saltviks kommun skulle upphandla ett centralt IT-koncept för kommunen. Fem företag lämnade in offert och Mariehamns persondatorers anbud antogs.

IP-Connect, som också deltog i upphandlingen, begärde att få ut kopior av de andra bolagens offerter och övriga inlämnade handlingar. Kommunstyrelsen gav ut bara en skriftlig sammanställning över anbuden men inte själva handlingarna.

Motiveringen var att handlingarna inte var offentliga eftersom de innehöll affärshemligheter. IP-Connect begärde rättelse men yrkandet avslogs av kommunstyrelsen.

Ålands förvaltningsdomstol upphävde kommunstyrelsens beslut och skickade ärendet tillbaka till kommunen med uppmaningen att lämna ut handlingarna.

Kommunstyrelsen överklagade beslutet till högsta förvaltningsdomstolen och beskrev den åländska domstolens slutsats som ”ett fundamentalt fel” eftersom man tolkat den åländska offentlighetslagen som mera ”frikostig” än rikets lag.

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade nyligen kommunstyrelsens besvär och Ålands förvaltningsdomstols beslut vinner laga kraft.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!