DELA
Foto: Stefan Öhberg

IP-Connect friades från brottsmisstanke

Inget brott hade begåtts.
Det var polisens slutsats efter att ha utrett Mariehamns Telefon Ab:s och Ålands telefonandelslags brottsanmälan om intrång i kabelrör i Maxingeområdet 2015.