DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>ORO Kaj-Mikael Wredlund stöter allt oftare på föräldrar som är oroade över sina barns internetvanor.

Internetberoende kommer att öka

Enligt Kaj-Mikael Wredlund kommer internetberoende att stiga allt högre upp i åldrarna och bli alltmer utbrett.
Kaj-Mikael Wredlund föreläser om beroendeproblematik. För ungefär sex år sedan fick han upp ögonen för nätberoende då allt fler föräldrar beskrev sin oro över barnens internetvanor. Han började också se hur elever blev allt mer trötta i skolan.

– I dag tillbringar alla tid vid någon skärm. Vi har börjat tala mer om skärmberoende. Det finns inga egentliga kriterier för det. Man brukar klassa ett beroende som skadligt då det tar tid från andra viktiga saker i livet som till exempel det sociala umgänget eller nattsömnen.

Enligt Kaj-Mikael Wredlund borde föräldrar sätta sig in i vad barnen gör på nätet

– Föräldrar måste lita på magkänslan och det sunda förnuftet. Vi överlåter barn ansvaret över sina liv allt för tidigt. Eftersom unga ofta är mer insatta i tekniken än sina föräldrar har de ett övertag. Därför behöver föräldrar bli lika insatta i tekniken som sina barn.

Enligt honom kan problemet med internetberoende att förvärras i framtiden.

– Jag tror att internetberoende kommer att bli ett mer utbrett problem. Det kommer också att stiga i åldrarna. Vi kommer att se äldre människor som är lika beroende som unga.

Leo Sarling (praktikant)