DELA

Internationellt stöd för docka

The International Historic and Traditional Ships Panel stöder i ett brev riktat till stadsdirektör Barbara Heinonen planerna på att bygga en torrdocka för museifartyget Pommern.

Den föreslagna dockan erbjuder en praktiskt lösning på kommande problem med allt dyrare underhållskostnader om hon fortsättningsvis ligger fritt i vattnet, risken med bogsering till varv utanför Åland och bristen på kunskap om traditionella fartyg på utomstående varv, skriver man.

De fördelar som panelen räknar upp är i linje med de argument som Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum och Pommernkommittén framfört. Brevet är undertecknat av medlemmarna Alan Edinborough från Sydney Heritage Fleet, Australien och Stephen C White, Mystic Seaport, USA. (ao)