DELA
Foto: Jonas Edsvik

Inte rökfritt på gågatan

Det blir ingen rökfri gågata i Mariehamn.

Stadsstyrelsen konstaterade i torsdags att frågan utretts en gång tidigare, 2016, och då ansåg man att det varken fanns stöd i tobaks- eller ordningslagstiftningen för att förbjuda rökning. Nu ansåg man att det räckte som beredning och man lämnar ärendet till fullmäktige med förslaget att motionen antecknas för kännedom utan vidare åtgärder.

Det var fullmäktigeledamot Martin Nilsson (S) som lämnade in en motion den 19 juni i år med förslaget att undersöka om man kunde göra den del av Torggatan som är gågata till en rökfri zon.

Martin Nilsson motiverade förslaget med att det blir allt vanligare att allmänna platser är rökfria.