DELA
Foto: Gränsbevakningen

”Inte med på listan över stationer som stängs nu”

Kökars sjöbevakningsstation har sedan i våras hotats av nedläggning. Men chefen för den åländska gränsbevakningen Kim Westman är försiktigt positiv.

– Kökar kommer inte vara på listan över de stationer som stängs nu genast, säger han.
Det var i våras som diskussionen om Kökarstationens framtid inleddes, och i går hölls ett årligt möte på Åland där en av punkterna som behandlades var just Kökar. I mötet deltog Jaakko Kaukanen, generallöjtnant och chef för gränsbevakningen i Finland.

– Kökarstationen var i våras riktigt utsatt. Den var med på en lista på fyra stationer varav tre som med stor sannolikhet kommer att stängas inom en snar framtid. Men Kaukanen tycker att våra på förhand framarbetade förslag är intressanta och Kökar kommer inte vara på listan över de stationerna som stängs nu genast förrän alla alternativ är behandlade och undersökta, säger Westman.

I november väntas beslutet komma.

Gränsbevakningen har redan bantat sin personalstyrka i omgångar. 2013 fanns 350 tjänstemän på Västra Finlands sjöbevakningsstation, enligt det nuvarande anpassningsprogrammet ska antalet vara nere i 230 år 2020.

– Men det räcker inte för att möta budgetmålen och då är fastigheterna en stor kostnadspost.

Det rör sig ändå inte om en personalminskning på Åland, om Kökarstationen skulle läggas ner flyttar personalen in till Mariehamn.

Kökarstationen är den enda förutom Mariehamn som finns kvar på Åland. När stationer tidigare har dragits in på Åland har besluten baserats på uppdragsmängd.

– Kökar har haft största mängden uppdrag och för tillfället har de mycket att göra där också, säger Westman.

För sjöräddningsuppdrag är Kökar en viktigt knutpunkt eftersom nästa station som ligger närmast Mariehamn är Nagus. Det rör sig om en dryg timmes resa för att nå mötespunkten vilket är en lång tid när det handlar om sjöräddning.

– Och det förutsätter att man kan köra närmare 40 knop vilket det måste vara bra förhållanden för att göra, säger Westman.

Gränsbevakningens station på Kökar är också skärgårdens enda myndighetsfaktor. Stationen är den enda som permanent finns i skärgården och som har fortskaffningsmedel att ta sig till alla delar i skärgårdskommunerna.

– För skärgårdsbornas trygghet har stationen en oerhörd betydelse, och det är jag och resten av Västra Finlands sjöbevakningsstation mycket medvetna om, säger Westman.

– Nu arbetar vi för fullt med att hitta en lösning som säkrar Kökarstationens existens för många år framåt.

Är du orolig för Kökarstationens framtid?

– Om jag jämför med i våras känner jag mig försiktigt optimistisk att ett positivt resultat kommer att uppnås, men inget är bestämt nu.

Går det att kompensera längre avstånd med snabbare båtar?

– Vi har nyligen uppdaterat vår patrullbåtsberedskap. Vi har ändamålsenliga båtar och där finns ingenting att förbättra. Det blir ändå stora geografiska avstånd. Uppe i Bottenviken är situationen mycket mer allvarlig, där blir avstånden enorma om de stationerna läggs ner.

 Läs mer i papperstidningen och E-Nyan.