DELA
Foto: Jonas Edsvik

Inte ett enda bankkontor i 11 kommuner på Åland

I 85 procent av Finlands 310 kommuner finns det minst ett bankkontor. I en del kommuner finns fler än en bank representerad men det finns också kommuner som helt saknar bankkontor.På Åland saknar dock 11 kommuner helt bankrepresentation.

Kommunerna som ingen bank är intresserad av är 43 till antalet. Det är företaget Vertaa ensin Suomi som har granskat hur många bankkontor det finns på olika håll i landet. Deras sammanställning visar att i 43 procent av kommunerna finns det bara ett bankkontor. Bäst ställt är det i Mellersta Finland och Mellersta Österbotten där det finns minst ett bankkontor i kommunerna. Sämst ställt är det på Åland där hela 11 kommuner helt saknar bankkontor.

I Södra Savolax får en del invånare också resa långt ifall de vill bli betjänade över disk på ett bankkontor. Där saknas kontor i 6 kommuner.

Minsta kommunen med ett bankkontor

Då det gäller antalet bankkontor och invånare är det Kökar, Åland, som toppar statistiken. På Kökar finns det ett bankkontor och 244 invånare. I nyländska kommunen Tusby däremot finns ett bankkontor och 39 718 invånare.

I hela landet finns det flest bankkontor i Helsingfors. I Egentliga Finland är det Åbo som toppar statistiken med 13 kontor.

I Egentliga Finland saknar kommunerna Gustavs, Pyhäranta och Rusko bankkontor.

Andelsbanken flest – Ålandsbanken minst

Av de banker som är verksamma i Egentliga Finland är det Andelsbanken som är bäst representerad.

Det här gäller också i hela landet där 43,4 procent av bankkontoren är Andelsbankens.

Andelsbanken har totalt 288 kontor i Finland medan Ålandsbanken med 10 kontor är sämst representerad.