DELA

Inte enigt då ny vd valdes

Styrelsen för landskapets fastighetsverk var inte enig när de i förra veckan valde Stefan Rumander till ny vd. Ordförande Lennart Isaksson meddelar att han i misstag gått ut med felaktiga uppgifter i pressmeddelandet.

Det korrekta är att Lennart Isaksson, Agneta Erlandsson-Björklund och Göran Lindholm röstade på Rumander, Gunda Åbonde-Wickström röstade på Sten Eriksson, som sköter tjänsten idag, medan Elisabeth Rosenlöf inte deltog i valet på grund av intressekonflikt.

Läs mer:

Rumander vd för landskapets fastighetsverk