DELA
Foto: Johan Orre

Inte bara kvinnor utsätts för våld i nära relationer

Våld i nära relationer bör betraktas som ett folkhälsoproblem, det säger åländska Emma Björkman Molin som jobbar som kurator på en kvinnojour i Stockholm.

– Våld i nära relationer är mångfacetterat och vi behöver se det ur alla perspektiv.
Emma Björkman Molin arbetar som kurator på kvinnojouren Alla kvinnors hus i Stockholm. Organisationen erbjuder samtalsstöd och skyddat boende för personer med hotbild mot sig.

Främst tar de emot kvinnor och eventuella barn men på senare tid har de sett en ökning av män som söker sig till dem. Organisationen tar i mån av möjlighet emot män till boendet och har skilda lägenheter för män och kvinnor.

Emma Björkman Molin menar att man bör betrakta våld i nära relationer som ett folkhälsoproblem – det har länge pratats om det som ett kvinnoproblem men då tas inte hela bilden i beaktan. Våld i nära relationer kan också handla om personer i samkönade relationer.

– Mäns våld mot kvinnor är absolut det största problemet men vi behöver också inkludera annat för att se helheten. Det är viktigt att komma ihåg att män inte alltid är våldsutövare de kan också vara våldsutsatta.

Män som blir utsatta för våld finns både i samkönade relationer och heterosexuella.

I måndags var Emma Björkman Molin på Åland inbjuden av Ålands Feministparaply och ABF-Åland och föreläste om sexualiserat våld. Hon hoppas att få igång ett samtal som kan leda till förändring.

Till de samtalsstöd som Emma Björkman Molin arbetar med kommer personer som blivit utsatta för våld, anhöriga till personer som blivit utsatta eller folk som har utsatt någon för våld.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!