DELA
Foto: Benny Andersson

Installation i Sund-Vårdö

Outi Laukkanen har installerats som kyrkoherde i Sund-Vårdö församling.
Det gjordes på fastlagssöndagen under högtidliga formar av Björn Vikström som är biskop i Borgå stift, rapporterar kyrkorådets viceordförande Sonja Winé.

Med vid välsignelsen var också kyrkofullmäktiges ordförande Paul-Mårten Sjölund, prosten Roger Syrén, kontraktsprosten Mårten Andersson, prosten Juanita Fagerholm-Urch, och Saltviks tf kyrkoherde Carolina Lindström.

Outi Laukkanen blev tf kyrkoherde efter Juanita Fagerholm-Urch i december 2016.

Efter högmässan blev det installationskaffe i församlingshemmet. Björn Vikström delade ut Finlands vita Ros till Mårten Andersson för förtjänstfullt arbete på Åland och inom den estniska lutherska kyrkan.