DELA

Initiativ för gemensam ungdomsgård

Det räcker inte med att Finströms kommun driver en ungdomsgård i Godby – alla norråländska kommuner bör vara med och finansiera en fullödig verksamhet på nykter grund.

Det anser Göte Winé som inom kort ska lyfta frågan i kommunstyrelsen i Sund.
Förra helgens fyllefest i Finström där 40–50 minderåriga ungdomar söp sig redlösa och sprang ut i skogen undan polisen har väckt funderingar i kommunerna. Polisen kontaktade flera socialkanslier och barnskyddsanmälningar aktualiserades.

Göte Winé, lagtingsledamot med ett förflutet som fältare i Mariehamn, är en av dem som reagerat på nyheten om minderårigas drickande och beteende mot polisen.

– När jag tog del av medierapporteringen kom jag fram till att vi i alla norråländska kommuner bör sätta oss ner och diskutera vad vi kan göra tillsammans. Ungdomarna bor ju i flera kommuner, inte bara i Finström, säger han.

Finström driver ungdomsgård i Godby men utrymmet är enligt Göte Winé litet och öppettiderna är troligen begränsade. Det som behövs är att fler kommuner deltar i finansieringen av en större ungdomsgård i Godby.

– Jag vet att man i Finström funderar på att ta i bruk gamla skolan som nu är kommunkansli för ungdomsgården men planerna står stilla i väntan på kommunreformen.

Läs mer i måndagens Nya Åland!