DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>ANPASSAT BIDRAG Snart kan det bli slut på lagtingspensionerna som de ser ut idag, allt pekar på att Åland går över till anpassningsbidrag istället.

Inget utbrett skolk från lagtinget

Nya Åland har kontrollerat hur många gånger lagtingsledamöterna har varit borta under 2014. Britt Lundberg och Gun-Mari Lindholm hade flest frånvaroanmälningar förra året.

Nej. Det finns inget utbrett skolk bland lagtingsledamöterna. Den vanligaste orsaken till frånvaro är antingen sjukdom eller representationsuppdrag enligt lagtingsprotokollen Nyan tagit del av.

Lagtingets talman Britt Lundberg (C) har varit borta flest gånger. Då hon inte svingat i klubban i lagtinget har hon varit i Bryssel för och suttit på möte med yrkesskolan Arcadas styrelse. Resten av gångerna har hon antingen varit sjuk eller varit borta av privata skäl.

Flest frånvaron på grund av privata skäl hade Gun-Mari Lindholm (MSÅ). Sammanlagt var hon borta tre gånger på grund av privata skäl enligt protokollet. Utöver det har hon representerat Åland i regionkommittén i Bryssel och varit sjuk.

Liberalernas Tony Asumaa har varit borta fyra gånger. Enligt protokollet beror samtliga frånvaron på att han har rest utomlands för att vara fotbollsdomare för europeiska fotbollsförbundet Uefa:s räkning.

Fem stycken ledamöter har varit närvarande under alla möten. De är; Katrin Sjögren (Lib), Mats Perämaa (Lib, Åke Mattson (MSÅ) Roger Slotte (C) och Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Närvarostatistiken bygger hur många som är närvarande då lagtinget har namnupprop i början av varje lagtingsdebatt. Efter uppropet kan lagtingsledamoten lämna sin plats percis när hen vill göra det. Närvaron är alltså ingen garanti för att ledamoten har varit närvarande under hela debatten. Det är inte ovanligt att ledamöterna lämnar sin plats i plenisalen under debatten.