DELA

Inget stångbidrag till Saltviksunga

Saltviks skol- och bildningsnämnd avslår Östra Saltviks ungdomsförenings anhållan om 250 euro för kostnader i samband med midsommarstångsresningen 2015.

Anhållan avslås med motiveringen att den inte uppfyller nämndens kriterier för kulturbidrag. Dessutom ska anhållan om stöd eller bidrag lämnas in innan evenemang genomförs. (pd)