DELA
Foto: link.ax<07_Bildrubrik>THE BIG PICTURE (den stora bilden) kallar Otto Hojars bolag link.ax den tänkta förbindelsen mellan Europa och St Petersburg med snabbgående tåg. Nu verkar han i ett nygrundat bolag, FS Links ab, som koncentrerar sig på den gröna biten över Åland, ”den gröna fasta länken i det blå havet”. Illustrationen ur link.ax projektpresentation på nätet.

Inget motiv för taxfree med fast väg

Fast förbindelse mellan Sverige-Åland-Finland slår undan grunden för det åländska skatteundantaget.

– Då blir Åland inte längre den gyllene spelbricka som är så attraktiv i dag, säger landshövding Peter LIndbäck.
Peter Lindbäck var inbjuden till det seminarium om Åland som knutpunkt i ett framtida kommunikationsnät som hölls i måndags på Finlands ambassad i Stockholm.

När det blev publikens tur ställde landshövdingen frågan om förespråkarna för fast förbindelse hade tänkt på vad det skulle betyda för Ålands skatteundantaget som EU beviljade när Finland blev medlem för 20 år sedan.

– Jag tar inte ställning till projektet som sådant men jag tycker att de som höll anföranden hade glömt bort den här viktiga aspekten. Så jag redogjorde för bakgrunden och motiveringarna till varför skatteundantaget finns och att det är en grundförutsättning för den åländska ekonomin.

De som upprätthåller trafiken i båda riktningar är beroende av taxfreeförsäljningen för att garantera kommunikationerna. Om fast landförbindelse ersätter trafiken på köl faller alltså grunden för skatteundantaget.

Förespråkare för fast landförbindelse säger att skatteundantaget kan försvinna på sikt. Har du fått sådana signaler?

– Nej. Inget tyder på att skatteundantaget tas bort så länge det inte missbrukas, och det har inte skett.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!