DELA
Foto: Erkki Santamala

Inget lönelyft för Eckerö-anställda

Två anställda på Eckerö kommunkansli förvägras löneförhöjning av kommunstyrelsen trots att de är sämre betalda än andra i samma personalkategori.
Ärendet togs upp på kommunstyrelsens möte första gången i mitten av mars. Det föranleddes av att en genomgång av lönerna på kommunkansliet hade gjorts och att man då hittat omotiverade löneskillnader mellan anställda inom samma personalkategori.

En ingående efterforskning gjordes för att hitta beslut till stöd för skillnaderna i lön, utan framgång. De två kanslianställda har dessutom ålagts nya arbetsuppgifter och ökad ansvarsområden som motiverar en löneökning, heter det i kommundirektörens beredning. Förslaget var att lönerna ska höjas retroaktivt från årets början.

Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till kommundirektören för att få jämförelsesiffror från andra kommuner och information om det faktiska löneläget i kommunen. Resultatet presenterades på kommunstyrelsens möte strax före påsk då de två medarbetarna också fanns på plats för att besvara frågor.

Jämförelsen med övriga kommuner visar att de kanslianställdas löner i Eckerö ligger på ungefär samma nivå och kommunstyrelsen avslog deras anhållan i det här skedet.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!