DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>INGET HÄRBÄRGE Här i Mariegård, som i början hette Andreashemmet och uppfördes som boende för alkoholister, hade Mariehamns diakoniförening planerat att starta ett härbärge för bostadslösa. Eftersom man inte får pengar från europeiska socialfonden skjuts nu projektet på framtiden.

Inget härbärge i Mariehamn

Det blir inget härbärge i Mariehamn. Mariehamns diakoniförening får inte de pengar man sökt från europeiska socialfonden och projektet skjuts nu på framtiden.

– Vi känner oss lite tomma just nu, men vi vill inte ge upp hoppet helt, säger diakoniföreningens sekreterare Lisbet Nordlund.
Mariehamns diakoniförening hade ansökt om drygt en miljon euro från europeiska socialfonden, ESF, för att driva härbärget i tre år.

Enligt planen skulle man hyra Mariegård av Mariehamns stad för verksamheten, något staden ställt sig positiv till. Utöver härbärge skulle resurscentret även inrymma matbanken. Ett personligt ombud skulle arbeta heltid med att försöka slussa ut människor i arbetslivet.

Men beskedet från landskapsregeringen, som fördelar ESF-medlen, var att projektet inte kommer att beviljas den summa man har sökt utan endast en tredjedel av denna. Eftersom det inte räcker för att driva projektet så lägger diakoniföreningen nu projektet på is.

– Nu blir det förmodligen inte något härbärge den här vintern åtminstone, konstaterar Lisbet Nordlund.

Totalt finns 4,8 miljoner euro i den europeiska socialfonden att fördela på åländska projekt under den nuvarande programperioden, som pågår under åren 2014–2020. Vem som får pengarna är ännu inte klart. Beslutet fattas av byråchef Susanne Strand, troligen den här veckan.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!