DELA

Inget beslut om Pommern

Frågan om Mariehamns skall satsa på en torrdocka i betong för 6,5-7 miljoner euro för Pommern eller en mellan 1,5 och 2 miljoner euro billigare variant i stål bordlades i stadsstyrelsen.

Som Nya Åland tidigare berättat förordas betongalternativet av den kommitté som arbetar med frågan. Avsikten är att projektet skall upphandlas i vår med byggstart nästa höst. (tt-s)