DELA

Inget beslut om Pommern

Frågan om ett extra anslag på 200 000 euro till museifartyget Pommerns docka bordlades i går i stadsfullmäktige i Mariehamn.

Majoriteten i fullmäktige ville bevilja pengarna men eftersom bara en tredjedel av rösterna är tillräckligt för en bordläggning kunde de som är emot stödet, Socialdemokraterna, Obunden samling och Åländsk demokrati, driva igenom sin vilja.

Titte Törnroth-Sarkkinen