DELA
Foto: Oliver Nyholm

Inget beslut om KHS

Efter en lång debatt beslöt förbundsfullmäktige för Södra Ålands högstadiedistrikt i kväll att återremittera ärendet om en ut- och ombyggnad av Kyrkby högstadieskola.

Frågan kommer upp på nytt den 14 december.